Stránka sa načítava
Čakajte prosím

menu

034 / 657 4302

kabsen@kabsen.sk

Aktuality

Upozornenie – KABSEN nekončí!

Firma Slovak Telekom a.s. a ňou poverené spoločnosti a ich obchodní zástupcovia pri ponuke služieb – dodávka TV signálu s internetom používajú  n e k a l é  p r a k t i k y.
Vzhľadom na to, že nepravdivo informujú a zavádzajú občanov, len aby predali svoju službu,  uvádzame nasledovné stanovisko:

KABSEN s.r.o., dlhoročný prevádzkovateľ káblovej televízie v Skalici, Rohožníku, Šaštíne a Jablonici v spolupráci so správcami domov OSBD Senica a Skal&co s.r.o.  n e k o n č í   s poskytovaním služieb spojených s dodávkou TV signálu.
KABSEN s.r.o. aj naďalej bude prevádzkovať káblovú TV a zabezpečovať dodávku TV signálu do všetkých domov v súlade s platnou legislatívou.

19 júl, 18